Cookie Consent by Free Privacy Policy website
kategorie: Tiskové zprávy
publikováno: 16. 2. 2018

Od 1. ledna 2018 začala pracovat nová Závodní báňská záchranná stanice v Libušíně u Kladna. Stanice byla zřízena v nevyužívaných prostorách správní budovy Kladenských dolů. Na záchranné stanici pracuje celkem 22 školených báňských záchranářů zajišťujících nepřetržitou pohotovost. Záchranná stanice je vybavena moderní záchranářskou technikou včetně kyslíkových dýchacích přístrojů.

Materiálové a technické vybavení stanice umožňuje záchranářům provádět zásahy v nedýchatelném ovzduší, činnost v biologicky či chemicky závadném prostředí, práce ve výškách, nad volnou hloubkou a jiné speciální práce s využitím záchranářské techniky.

Poskytuje pomoc nejen vlastním pracovištím Palivového kombinátu Ústí, ale i dalším organizacím. Služby báňské záchranné stanice je povinen si vyžádat každý, kdo provádí hornickou činnost nebo činnosti prováděné hornickým způsobem např. hloubení tunelů apod. Spolupracuje také s jednotkami integrovaného záchranného systému při řešení mimořádných událostí v kraji či s pojišťovnami při plánovaných nebo urgentních převozech pacientů.

Závodní báňská záchranná stanice Libušín byla zřízena státním podnikem Palivový kombinát Ústí na základě rozhodnutí Ministerstva průmyslu a obchodu, aby zajistila bezpečnost, lepší pokrytí a dostupnost báňské záchranné služby zejména na lokalitách ve střední a jihozápadní části České republiky.

V České republice jsou v současné době čtyři Hlavní báňské záchranné stanice (Ostrava, Most, Hodonín, Praha) a čtyři samostatné Závodní bánské záchranné stanice (Dolní Rožínka, Hamr, Odolov a Libušín).

Dle vyjádření pana Ing. Šarbocha, ředitele Závodní báňské záchranné stanice v Libušíně

„Otevření ZBZS Libušín navazuje na bohaté tradice báňského záchranářství v kladenském uhelném revíru. Historie předchozí stanice skončila v roce 2002 po ukončení činnosti ZBZS Kladenské doly. Úkolem nové stanice bude zajišťování báňské záchranné služby při zahlazování minulé hornické činnosti, především likvidace starých důlních děl, a to nejen na Kladensku, ale i v jiných oblastech, např. střední a jihozápadní část republiky.“

V Ústí nad Labem dne 16. 2. 2018

Kontakt: Ing. Hana Volfová, tiskové oddělení
GSM: +420 725 549 140
E-mail: hana.volfova@pku.cz
Web: www.pku.cz

 
 
sdílejte přátelům