Cookie Consent by Free Privacy Policy website
kategorie: Společnost
publikováno: 23. 1. 2019

Příspěvek ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících s restrukturalizací nebo útlumem činnosti právnických osob zabývajících se těžbou uhlí nebo uranu dle nařízení vlády 342/2016

Upozornění k NV 342 z 2016 (pdf)
Termíny kontaktních míst (pdf)
Žádost o příspěvek (docx)

O sociálním centru

Významnou činností v oblasti sociální politiky státního podniku Palivový kombinát Ústí, s. p. je vypořádání závazků v oblasti sociálně zdravotních dávek zaměstnancům dotčených jak útlumem v rámci zachování sociálního smíru, tak i v oblasti obligatorních sociálně zdravotních dávek nesouvisejících s útlumem (staré sociální zátěže), tj. ty, které vznikly do 31. 12. 1992, resp. 16.1.1992, a které byly a jsou hrazeny z neinvestiční dotace státního rozpočtu.

Zákon č. 154/2002 Sb. s účinností od 16. dubna 2002 pak výslovně upravil, že výplaty sociálně zdravotních dávek horníků se hradí dotací poskytovanou ze státního rozpočtu. Tímto zákonem byla mandatorně stanovena povinnost státu hradit výplaty sociálně zdravotních dávek horníkům dotací poskytovanou ze státního rozpočtu podle zvláštního právního předpisu právnických osobám – organizacím uhelného, uranového a rudného hornictví.

Sociálně zdravotní nároky horníků představují závazek státu vyplývající z jeho bývalého vlastnictví důlních podniků a z jeho odpovědnosti za újmy, zejména škody na zdraví, způsobené bývalým horníkům.

Na základě tohoto zákona Palivový kombinát Ústí, s. p. prostřednictvím sociálního centra zajišťuje vyplácení následujících obligatorních sociálně zdravotních dávek hrazených ze státního rozpočtu:


  • Zvláštní příspěvek horníkům (útlumový nebo zdravotní) podle zákona č. 98/1987 Sb., o zvláštním příspěvku horníkům ve znění zákona č. 160/1989 Sb.
  • Náhrady za ztrátu na výdělku (tzv. renty) a náhrady škody přiznané zaměstnancům pro nemoc z povolání nebo pracovní úraz podle zákoníku práce ve znění pozdějších předpisů.
  • Deputátní uhlí a dříví důchodcům, vdovám a uvolněným zaměstnancům (tzv. deputát), kterým tento nárok vznikl podle výnosu Federálního ministerstva paliv a energetiky ze dne 13. ledna 1990 č. 1/1991, o deputátním uhlí a dříví, a to ve výši nevalorizovaného finančního plnění v úrovni skutečných výplat roku 1992, na které vznikl nárok do 16. ledna 1992.
  • Věrnostní přídavek horníků podle zákona č. 62/1983 Sb., o věrnostním přídavku horníků a nařízení vlády č. 67/1983 Sb., kterým se provádí zákon o věrnostním přídavku horníků.