Cookie Consent by Free Privacy Policy website
kategorie: Tiskové zprávy
publikováno: 3. 9. 2019

Podepsáno: experti budou hledat způsob, jak dát v krajině ovlivněné těžbou uhlí prostor přírodě

Memorandum o spolupráci při vytipování ploch po ukončené povrchové těžbě uhlí pro ekologickou obnovu právě dnes podepsali Petr Lenc (ředitel Palivového kombinátu Ústí, s. p), František Pelc (ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR) a Petr Sklenička (rektor České zemědělské univerzity v Praze). Společně chtějí nalézt pro tyto prostory dlouhodobě udržitelné řešení.Těžebny a související plochy jsou totiž často místem, kde mají domov ohrožené druhy rostlin a živočichů. Na živiny chudá stanoviště jsou v naší krajině stále vzácnější a právě místa narušená těžbou je mohou nahradit.
„Četné vědecké poznatky potvrzují význam těžbou ovlivněných míst. V těžebních jamách a na výsypkách bez technické rekultivace vzniká díky členitému reliéfu a živinami chudému substrátu pestré prostředí, atraktivní pro řadu organismů. Pro některé druhy představují poslední útočiště, protože v okolní homogenizované krajině již nenacházejí vhodné místo pro život,“ vysvětluje Petr Sklenička, rektor ČZU.

„Chceme najít dostatečně velké území vhodné pro vyhlášení národní přírodní památky, kde budeme chránit a sledovat přírodní procesy. Zároveň identifikujeme menší plochy s koncentrovanými přírodními hodnotami, která budou vhodná pro ekologickou obnovu, a navrhneme způsob, jak o ně pečovat,“ konstatuje František Pelc, ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

„Záměr ekologické obnovy části území dotčeného povrchovou těžbou uhlí není v rozporu ani s předpokládaným záměrem hydrických rekultivací těžebních jam, tedy jejich využitím pro akumulaci vod. Toto memorandum může přispět k plnění aktuálního Usnesení vlády, které ukládá do poloviny roku 2021 připravit návrh nejefektivnější správy zatápěných těžebních jam,“ dodává Petr Lenc, ředitel Palivového kombinátu Ústí, s. p.
Bude ustavena společná pracovní skupina, která identifikuje vhodná místa pro ekologickou obnovu. První výsledky spolupráce by měly být k dispozici do půl roku.

Kontakty:

Karolína Šůlová, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, e-mail: karolina.sulova@nature.cz, tel. 724 102 406

Ing. Kateřina Černý Pixová, Ph.D., Česká zemědělská univerzita v Praze, e-mail: pixova@fzp.czu.cz, tel: 603 105 263

Ing. Hana Volfová, tiskové oddělení, Palivový kombinát Ústí, s. p., e-mail: hana.volfova@pku.cz, tel. 725 549 140

Praha, 3. 9. 2019

 
 
sdílejte přátelům