Cookie Consent by Free Privacy Policy website
publikováno: 1. 1. 2019

Zajímavosti Jezera Milady.

Základní informace


https://cs.wikipedia.org/wiki/Milada_(jezero)

 • počátek rekultivace území již v roce 1991
 • zastoupení rekultivací - lesnická až 48 %, vodní 18 %, ostatní 18 %, zemědělská 6 %
 • dominantou rekultivovaného území – jezero Milada, napouštěné v období 2001 – 2010
 • naučná Vyklická stezka v délce 3,5 km
 • v lokalitě vybudována síť cyklostezek
 • zjištěna přítomnost celkem 216 druhů vyšších rostlin

Parametry jezera Milada v číslech


Zatopená plocha:
252,2 ha
Doba napouštění:
9 let
(2001 červen – 2010 srpen)
Délka obvodové komunikace:
8,7 km
30 km
CEST KOLEM JEZERA
Rekultivovaná plocha:
1 400 ha
Objem vody:
35,6 mil. m3
3,5 ha
PLÁŽÍ
Přítomnost 216 druhů vyšších rostlin
Maximální hloubka:
25,3 m
Průhlednost vody:
až 7 m
Maximální šířka:
1,3 km
Maximální délka:
3,2 km
Výskyt 16 druhů vodních měkkýšů, 130 druhů ptáků a 38 druhů savcůKóta provozní hladiny (hladina stálého nadržení): 145,7 m n.m.


Průběh napouštění jezera Milada


Dne 15. 6. 2001 bylo zahájeno napouštění zbytkové jámy lomu Chabařovice – budoucího jezera Chabařovice, jako rozsáhlé hydrické rekultivace zajišťované státním podnikem Palivový kombinát Ústí v rámci revitalizace území dotčeného těžební činností PKÚ, s. p.

Napouštění bylo zahájeno bývalým požárním vodovodem Js 300 z nádrže Kateřina. Hlavním zdrojem přívodu vody z nádrže Kateřina do jezera byl zrekonstruovaný Zalužanský potok protékající přes Zalužanskou nádrž a dále přes napouštěcí koryto k jezeru.

V srpnu 2008 došlo ke změně systému napouštění jezera, v úseku od Zalužanské nádrže bylo vybudováno nové koryto vedoucí k Protieutrofizační nádrži, z této nádrže přetékala voda příkopem „N“ do jezera. Povolené maximum pro odpouštění vody z Kateřinské nádrže bylo 700 l/s.

Dalším zdrojem napouštění byl přelivový vrt na severní straně jezera. Se stoupající hladinou došlo k jeho přestavbě do míst s vyšší nadmořskou výškou. V listopadu 2008 byly dokončeny stavební práce na přelivovém vrtu č. 9 (přelivový vrt č. 6 byl zrušen a demontován). Po nastoupání hladiny spodní vody do potřebné výšky bylo zahájeno napouštění z tohoto zdroje.

Odkaz na graf Napouštění jezera Milada

Napouštění bylo prováděno:

 • z vodního díla Kateřina dvěma způsoby (povolené max. pro odpouštění vody z Kateřinské nádrže bylo 700 l/s
 • potrubím (bývalým požárním vodovodem Js 300),
 • ze spodní výpusti korytem bývalého Modlanského potoka (přes mokřad Zalužany a Protieutrofizační nádrž),
 • z přelivového vrtu, který dotuje jezero stařinovými vodami,
 • srážkovými vodami z povodí jezera.

Původní konečná kóta hladiny stálého nadržení byla stanovena na hodnotu 145,3 m n. m., poté byla dle nových hydrotechnických výpočtů navržena úprava této kóty na 145,7 m n. m. (schváleno rozhodnutím Krajského úřadu Ústeckého kraje).

Dne 8. 8. 2010 bylo ukončeno napouštění Jezera Chabařovice dosažením plánované provozní hladiny na kótu 145,7 m n.m.Leták ke stažení (rozklikněte)
aktualizováno: 29. 7. 2020
 
 
sdílejte přátelům