Cookie Consent by Free Privacy Policy website
kategorie: Tiskové zprávy
publikováno: 29. 6. 2021

Autor fotografií: Jiří Preclík, Muzeum města Ústí nad Labem

Fotogalerie

Více fotografií a video v odkaze zde.

Mezinárodní krajinářsko-urbanisticko-architektonická soutěže jezero Milada zná svého vítěze
 
Palivový kombinát Ústí s. p., který je vyhlašovatelem Mezinárodní urbanisticko-krajinářsko-architektonické soutěže jezero Milada a společnost ONplan, která byla organizátorem soutěže dnes oznámili, že vítězem soutěže se stal švédský ateliér Mandaworks AB.
 
Porota, ve které zasedali krajináři Klára Salzmann, Jitka Trevisan a Roman Bukáček, urbanista Filip Tittl, architekt Jan Magasanik a odborníci na městské a strategické plánování Milota Sidorová, Ondřej Špaček a Miroslav Janovský a samozřejmě i zástupci PKÚ s. p., okolních města a obcí, kraje a Ministerstva průmyslu a obchodu rozhodla o vítězi jednomyslně. Porotce přesvědčila promyšlená a srozumitelná celková koncepce respektující nově se vytvářející krajinu jezera Milada a jasně a logicky navržená území pro zástavbu, která navazují na okolní sídla a stávající vstupy do území. Toto uspořádání minimalizuje zátěž přírodní složky území, nevytěžuje neúnosně novou krajinu turismem a při tom bude snadné na dopravní obsluhu území. Porota ocenila i skvělý design architektonických intervencí, který má potenciál dotvořit charakter území a vytvořit značku místa.
 
Vítězný tým popsal svůj soutěžní návrh jako živou krajinu založenou na třech hlavních principech, které posilují a rozvíjí stávající hodnoty: živá příroda, oživené prostředí a životaschopná budoucnost. Jejich návrh naplňuje a rozvíjí sdílenou vizi jezera Milada, která vznikla při tvorbě zadání soutěže.
 
Mandaworks AB je mezinárodní designové studio působící v oblasti krajinné architektury, městského designu a strategického plánování. Hlavní kancelář, která byla založena v roce 2009, je ve švédském Stockholmu. Od té doby se studio rozrostlo o pobočky v Montrealu, v Kanadě a Shanghai v Číně. V uplynulém roce získalo studio Mandaworks vítězství v několika soutěžích po celém světě – v Holandsku, Číně, Kanadě či Švédsku. Ateliér se může prezentovat například projekty právě probíhající revitalizace hlavní městské třídy Avenue McGill v Montrealu v Kanadě; návrhem urbanistického a regulačního plánu významného území Kolkajen, v centru švédského Stockholmu či návrhem masterplanu pro novou čtvrť ve finském Tampere o rozloze 246 ha s důrazem na industriální historii země, nové technologie a cirkulární ekonomiku. V roce 2018 získalo studio druhou cenu v soutěží na návrh revitalizace Vítězného náměstí v Praze.
 
citace:
 
Ing. Walter Fiedler, ředitel PKÚ s. p.
„Do soutěže se přihlásily zkušené a prestižní společnosti se zajímavými referencemi, které vytvořily velmi kvalitní návrhy rozvíjející dané území ve všech potřebných směrech. Odborná porota velmi důkladně posoudila všechny zaslané návrhy a my pevně věříme, že po náročných a dlouhých diskusích bylo vybráno takové řešení, které přinese užitek mnoha dalším generacím.“
 
Klára Salzmann, předsedkyně poroty
„Porota stanovila vítěze, proběhly dlouhé a bouřlivé diskuze ve snaze najít nejlepší projekt. Současně ale známe celou řadu dalších možných přístupů a řešení. To je snad největší hodnota celé soutěže. Řešení tak velkého a složitého území v podmínkách naší republiky vůbec není jednoduché. Je to krok do neznáma, novou a nevyšlapanou cestou. O to víc si vážím rozhodnutí investora soutěže touto cestou jít. Soutěž je v závěru, ale celý proces projektování, výstavby a realizace načrtnutých myšlenek je před námi. V této cestě přeji hodně úspěchů.
 
Josef Kusebauch, starosta města Chabařovice
„Jsem velmi rád, že na výběru vítězného návrhu se shodla závislá část poroty – tedy zástupci těch, kteří v okolí Milady žijí s odborníky z nezávislé části poroty. Pro mě je největší předností návrhu to, že zachovává a dále rozvíjí přírodní hodnoty území, ale zároveň umožňuje využívání nové krajiny lidmi. Za velmi zdařilý považuji i návrh architektonických intervencí, které budeme schopni velmi rychle začít v území realizovat. Věřím tedy, že obyvatelé regionu velmi brzy uvidí výsledky soutěže i v reálu, nejen na papíře.“
 
Karolína Koupalová, ONplan s.r.o., organizátor soutěže
Rozhodování poroty v průběhu celé soutěže nebylo jednoduché. Myslím, že dosáhnout jednohlasné shody o vítězi soutěže by nebylo možné, pokud by se nám při přípravě podkladů soutěže nepodařilo spolu se všemi aktéry v území definovat široce sdílenou vizi rozvoje jezera Milada. V průběhu soutěže jsme se tak nemuseli vracet k otázce, kam má území směřovat, ale hledali jsme nejlepší způsob, jak vytčené vize dosáhnout. Jsem přesvědčená, že to se podařilo“.
 
Martin Arfalk, Mandaworks
Jsme velice potěšeni, že náš návrh získal 1.cenu a že máme příležitost přispět k formování budoucí podoby této jedinečné krajiny. Území má za sebou již mnoho razantních proměn. Ve snaze vyvážit tuto historii jsme se rozhodli založit náš návrh na citlivém přístupu respektujícímu a posilujícímu stávající hodnoty. Zaměřili jsme se proto na strategie k posílení, kultivaci a rozkvětu stávající krajiny a rozvoji nových a vzrušujících způsobů, jak tuto oblast pro místní komunity a návštěvníky zatraktivnit. Těšíme se na další kroky procesu a práce na návrhu v úzké spolupráci a dialogu s PKÚ s. p., místními obyvateli a okolními samosprávami, kteří hrají zásadní roli v budoucnosti jezera Milada.
 
Soutěž na jezero Milada byla zahájena před rokem, 8. června 2020. Žádosti o účast, jejichž součástí bylo i portofolio referenční prací podalo celkem 15 týmů, z nichž porota vybrala 6 soutěžících. Ti předložili v prosinci 2020 své návrhy do 1. fáze soutěže. Z těchto návrhů porota v anonymním režimu vybrala 3, které postoupily do 2. fáze soutěže. Pro tyto 3 návrhy porota formulovala doporučení k jejich dopracování, ale i otázky, na které chtěla ve druhém kole znát odpovědi. Nad hodnocením tří návrhů odevzdaných ve druhém kole soutěže se porota sešla 20. – 21. května tohoto roku. Po dvoudenním jednání dospěla k jednohlasnému rozhodnutí o udělení první, druhé i třetí ceny. Druhou cenu získal návrh, jehož autory jsou ateliéry 4ct, s.r.o. a CIVITAS, Inc. a třetí cenu návrh ateliéru Rehwaldt Landscape Architects.
 
PKÚ, s. p. bude v nejbližší době jednat s vítězem soutěže o zpracování navazujících projektů a studií. Zásadní bude dopracování soutěžního návrhu do koncepční studie, která nastaví rámec pro další rozvoj celého území. Studie bude tvořena společně se zapojením zástupců okolních měst a obcí i veřejnosti. PKÚ, s. p. a vítěz soutěže budou dále jednat nejen o zpracování design manuálu území, ale i o zpracování projektu vstupních architektonických intervencí.
 
Podrobné informace o soutěži a vítězné návrhy jsou k dispozici na Vize Milada
 
 
Kontakt pro média
Hana Volfová, tisková mluvčí PKÚ, mobil.: 725 549 140, e-mail: Hana.Volfova@pku.cz
Karolína Koupalová, ONplan, mobil: 724702 738, e-mail: koupalova@onplanlab.com
 
aktualizováno: 2. 7. 2021
 
 
sdílejte přátelům