Cookie Consent by Free Privacy Policy website
publikováno: 4. 5. 2021

Zaměstnanci střediska Kladenské doly ve spolupráci s kolegy Závodní báňské záchranné stanice Libušín provedli během března a dubna na odvalu V Němcích sanaci míst se zvýšenou teplotou.

Vlastní realizaci akce předcházel termický průzkum celého odvalu formou leteckého snímkování za použití dronu TYPHOON H PRO s termo kamerou CGO-ET, který provedli naši bánští záchranáři ze střediska ZBZS Odolov. Dalším orientačním termickým průzkumem ruční kamerou Dräger UFC 9000 jsme vymezili plochy vykazující zvýšenou termickou aktivitu. Tyto nálezy ploch potvrdily výsledky leteckého snímkování.

Fotogalerie

V únoru 2021 byly zahájeny práce na odvalu V Němcích odkrytím pokryvné vrstvy až na úroveň plochy stabilizované těsnící desky, čímž vznikly ve svahu 3 etáže. Navrtali jsme sérii 49 maloprofilových injektážních vrtů. Poté jsme zaplavili jednotlivé plošiny tekutým ekostabilizátem za pomoci vytvořených hrázek. Ekostabilizát zatékal i do vrtů, kde prostoupil okolí vrtu a na plošinách vytvořil izolační vrstvu o mocnosti cca 0,5 m. Celkem bylo splaveno 99,7 tun speciální směsi.

Nyní probíhá těsnění vytvořené těsnící desky jílem. Nakonec bude svah dotvarován pokryvnou vrstvou. Tyto práce je nutné provést, aby se zamezilo prostupu vzdušného kyslíku do tělesa odvalu a nebylo podporováno zahoření teplých míst v budoucnu.

A jak dlouho takový proces trvá? Plavení se provádí tekutým ekostabilizátem v konzistenci řídké kaše, který při suchém počasí schne pouze několik dní, než se po něm dá jezdit i těžkou technikou.

V roce 2021 provádíme měsíční kontrolní měření teplot a odběr vzorků pro chemickou analýzu plynů na pěti vrtech, abychom zjistili, zda nedochází k zahoření. Měření provádí pracovníci ZBZS Libušín.
aktualizováno: 4. 5. 2021
 
 
sdílejte přátelům