Cookie Consent by Free Privacy Policy website
publikováno: 19. 4. 2018

Koncem března požádal starosta obce Jedomělice, p. Jiří Pospíšil, Palivový kombinát Ústí, s. p., středisko Kladenské doly o prověření poklesu terénu na místním fotbalovém hřišti.

Fotogalerie

Po zkušenostech s propady v blízkém okolí, v důsledku minulé hornické činnosti a celkovém poddolování území, vyslovil obavu o bezpečnost hráčů SK Jedomělice a návštěvníků sportovního areálu. Problém s propady funkcionáři klubu řeší opakovaně. Přímo pod hrací plochou jsou v hloubce 19 m vyrubané prostory mělce uložené uhelné sloje.

PKÚ, s. p., realizuje komplexní revitalizaci krajiny dotčené těžební činností a zajišťuje zahlazování následků hornické činnosti v oblasti opuštěných důlních děl, proto bylo neprodleně po oznámení poklesu provedeno místní šetření a následně i vrtný průzkum.

Za použití vrtné soupravy byl vyhlouben vrt do hloubky 5 m. Kamerovým průzkumem vrtu byly zjištěny trhliny a nestabilní kamenivo navážky. Aby byla zajištěna trvalá bezpečnost v těchto místech, byly podzemní trhliny a dutiny vyplněny certifikovaným zpevněným zásypovým materiálem. Tento materiál je vhodnou výplní pro svoji nízkou objemovou hmotnost (950–1350 kg/m3). Po zatuhnutí je zásyp plně únosný, objemově stálý a nevyžaduje dodatečné hutnění.

Do podzemí se vešlo celkem 25 m3 zásypového materiálu, což bylo výrazně více než se očekávalo. Hřiště tak nebylo způsobilé k odehrání prvního mistrovského klání mezi Sokolem Jedomělice a FC Čechie Velká Dobrá a zápas musel být odložen. Po dohodě obou týmů byl stanoven náhradní termín. Pro další utkání, derby s TJ Sokol Mšec, je však hřiště již připravené a jarní kolo fotbalové soutěže PRODIET I. B třídy skupiny „A“ Středočeského kraje tak není ohroženo.

Hřiště je v místě poklesu zabezpečeno a hráči ani návštěvníci nemusejí mít obavy o svoji bezpečnost. Obec ocenila naši práci poděkováním.
 
 
sdílejte přátelům