Cookie Consent by Free Privacy Policy website
publikováno: 13. 3. 2018

Dne 27. 2. 2018 provedli báňští záchranáři Palivového kombinátu Ústí, s. p. plánovaný nehavarijní zásah v obci Ptice – Praha západ.

Fotogalerie

Hlavním úkolem provedeného zásahu bylo zjištění skutečného stavu a rozsahu podzemních prostor starého důlního díla – štoly Svatého Vojtěcha, která byla součástí dolů na těžbu železné rudy. Získané údaje a poznatky budou využity při zabezpečení štoly, které Palivový kombinát Ústí, s. p. provádí z pověření Ministerstva životního prostředí jako investora akce.
Zásahu se účastnily dvě pětičlenné čety záchranářů, přičemž zásahovou četu zajistila Závodní báňská záchranná stanice Libušín a záložní četu Závodní báňská záchranná stanice Odolov. Zásahová četa záchranářů provedla prvotní průzkum díla s cílem zjistit složení ovzduší a posoudit stav stability díla. Po návratu na základnu velitel záchranných sborů vyslal do důlního díla záložní četu, kterou doplnila dvojice geodetů a zástupce dozoru investora. Dílo bylo kompletně zdokumentováno a zaměřeno. V rámci plánovaného zabezpečení díla bude obnoven vstupní portál do štoly s uzamykatelnou mříží, která zajistí dílo proti vstupu nepovolaných osob, ale zároveň umožní průlet netopýrů, kteří mohou prostory štoly využívat jako zimoviště.

Mgr. Martin Dvořák, vedoucí ZBZS Odolov
Ing. Petr Šarboch, vedoucí ZBZS Libušín

 
 
sdílejte přátelům