Cookie Consent by Free Privacy Policy website
kategorie: Tiskové zprávy
publikováno: 21. 8. 2020

Nové elektromobily budou pomáhat při správě jezer

(20. srpna 2020, Ústí nad Labem) – Státní podnik Palivový kombinát Ústí vybral ve výběrovém řízení 2 vozy s elektrickým pohonem od českého výrobce TPC Industry. Elektromobily budou využívány při správě jezera Milada u Ústí nad Labem a jezera Most.

Cílem projektu je zavedení ekologických vozidel do provozu státního podniku, snížení provozních nákladů společnosti a značné snížení dopadu na životní prostředí při podpoře obnovy rekultivovaných území.

Budou pořízeny dva víceúčelové nákladní elektromobily pro každodenní zajištění činností společnosti a dopravní obslužnosti jezer Milada a Most. Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Celkové náklady na pořízení jednoho vozidla včetně dobíjecí stanice je 1,75 mil. Kč.

„Jsme rádi, že se nám podařilo získat část prostředků z Evropského fondu pro regionální rozvoj na nákup vozidel, která nebudou rušit návštěvníky našich jezer. Jedná se o ekologická bezemisní užitková vozidla, která využijeme při práci na rozsáhlých územích kolem obou našich rekultivovaných jezer,“ uvedl Walter Fiedler, ředitel Palivového kombinátu Ústí.

Kontakt: Ing. Hana Volfová, tiskové oddělení
GSM: +420 725 549 140
E-mail: hana.volfova@pku.cz
Web: www.pku.cz

Palivový kombinát Ústí, státní podnik (PKÚ) se zabývá procesem revitalizace území po hornické činnosti v severních, středních a východních Čech a likvidací vrtů po těžbě plynu a ropy na území Moravy. Zajišťoval např. hydrickou rekultivaci lomu Chabařovice a Ležáky, na jejichž místě vzniklo jezero Milada u Ústí nad Labem a jezero Most. Jeho součástí jsou dvě stanice Závodní báňské záchranné služby v Libušíně u Kladna a Odolově u Trutnova.


aktualizováno: 24. 8. 2020
 
 
sdílejte přátelům