Cookie Consent by Free Privacy Policy website
kategorie: Tiskové zprávy
publikováno: 5. 12. 2019

(5. 12. 2019, Ústí nad Labem) – O Lužických jezerech se v poslední době hodně mluví. Jezera vznikající na místech bývalé povrchové těžby hnědého uhlí byla předmětem zasedání česko-saské odborné pracovní skupiny Euroregionu Elbe/Labe, která pomáhá propojit zkušenosti německých i českých odborníků. V rámci přeshraniční spolupráce diskutovali čeští a němečtí zástupci o technických možnostech i úskalích vzniku jezer a především o zapojení nově vzniklých území do okolní krajiny a infrastruktury.

Fotogalerie

Zasedání proběhlo v prostorách Palivového kombinátu Ústí, s. p. jehož zástupce, Ing. Tomáš Budín, prezentoval práci podniku na vzniku jezer Milada a Most. „Máme mnohaleté zkušenosti s rekultivací a revitalizací území po ukončení těžby hnědého uhlí. Je proto pro nás přínosné se sejít a vyměnit si vzájemně zkušenosti především s resocializací nových území“, konstatoval Ing. Tomáš Budín, vedoucí kanceláře ředitele PKÚ, s. p.

Profesor Rolf Kuhn informoval přítomné nejen o technických obtížích vzniku nového území, ale především o procesech, které následovaly při zapojování jezer do běžného života obyvatel a také o spolupráci s různými organizacemi a státními úřady v Německu. Velmi zajímavá byla např. výstavba plovoucích domů či kanálů, které jednotlivá jezera propojují. Po diskuzi měli účastníci zasedání možnost vidět jezero Milada přímo z jeho břehu při exkurzi s odborným výkladem.

Kontakt: Mgr. Vladimír Lipský, ředitel
GSM: +420 411 198 002
E-mail: vladimir.lipsky@euroregion-elbe-labe.eu
Web: www.euroregion-elbe-labe.eu

Palivový kombinát Ústí, státní podnik (PKÚ) se zabývá procesem revitalizace území po hornické činnosti v severních, středních a východních Čech a likvidací vrtů po těžbě plynu a ropy na území Moravy. Zajišťoval např. hydrickou rekultivaci lomu Chabařovice a Ležáky, na jejichž místě vzniklo jezero Milada u Ústí nad Labem a jezero Most. Jeho součástí jsou dvě stanice Závodní báňské záchranné služby v Libušíně u Kladna a Odolově u Trutnova.
Svazek obcí Euroregion Labe má za cíl jasně představit činnost a úkoly Euroregionu a zjednodušit regionální přeshraniční spolupráci.

 
 
sdílejte přátelům